Ładowanie strony
Image
REZERWACJA ZAMÓW JEDZENIE ZAMÓW JEDZENIE Image +48 56 465 55 06

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Hotele-Restauracje Jan Grabiński, Magdalena Dzikowska, Małgorzata Hermańska s.c. otrzymały dofinansowanie projektu współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci Dotacji na Kapitał Obrotowy (działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Cel projektu to utrzymanie działalności gospodarczej w czasach pandemii COVID-19.

Wartość projektu to kwota 242 030,79 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące trzydzieści złotych 79/100).